Fire Toolbox v33.0 Tải xuống miễn phí cho Windows 11, 10, 8 và 7 [Phiên bản mới nhất]

Tải xuống

Fire Toolbox Windows là phần mềm mã nguồn mở miễn phí cho phép bạn tùy chỉnh và quản lý Thiết bị Amazon Fire TV. Điều đó chỉ hỗ trợ Windows 11, 10, 8 và 7 mà thôi. Nó có nhiều tính năng như Cài đặt và gỡ cài đặt ứng dụng, Tải ứng dụng, Quản lý quyền ứng dụng, Sao lưu và khôi phục thiết bị của bạn, Root thiết bị của bạn và Cài đặt ROM tùy chỉnh. Fire Toolbox là một công cụ mạnh mẽ dành cho những người dùng muốn khai thác tối đa các thiết bị Amazon Fire TV của mình. Điều đó cho thấy sức mạnh thực sự của thiết bị Amazon Fire. Bạn có thể biến Thiết bị của mình lên cấp độ Tiếp theo. Điều đó hỗ trợ Thêm trình khởi chạy tùy chỉnh, Google Apps và các tính năng khác. Tải xuống ngay Phiên bản mới nhất của Fire Toolbox dành cho PC Windows miễn phí.

Cách sử dụng Hộp công cụ chữa cháy trên Windows

 • Tải xuống phiên bản mới nhất của Fire Toolbox từ trang web chính thức này.
 • Giải nén tệp ZIP vào một thư mục trên máy tính của bạn.
 • Mở tệp Fire Toolbox.exe.
 • Kết nối Amazon Fire Tablet với máy tính bằng cáp USB.
 • Hộp công cụ chữa cháy sẽ tự động phát hiện máy tính bảng của bạn.
 • Chọn các công cụ hoặc công cụ con mà bạn muốn sử dụng.
 • Nhấp vào nút "Bắt đầu" để áp dụng các thay đổi.
 • Hộp công cụ chữa cháy hỗ trợ hệ điều hành Windows

 • Windows 11 32-bit
 • Windows 11 64-bit
 • Windows 10 32-bit
 • Windows 10 64-bit
 • Windows 8.1 32-bit
 • Windows 8.1 64-bit
 • Windows 8 32-bit
 • Windows 8 64-bit
 • Windows 7 32-bit
 • Windows 7 64-bit
 • Windows XP 32-bit
 • Windows XP 64-bit
 • Windows Vista 32-bit
 • Windows Vista 64-bit
 • Các phiên bản gần đây của Fire Toolbox cho Windows

 • Hộp công cụ chữa cháy v32.2 (Mới nhất)
 • Hộp công cụ chữa cháy V32.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V31.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V30.2
 • Hộp công cụ chữa cháy V30.1
 • Hộp công cụ chữa cháy V30.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V29.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V28.9
 • Hộp công cụ chữa cháy V27.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V26.1
 • Hộp công cụ chữa cháy V25.2
 • Hộp công cụ chữa cháy V24.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V23.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V22.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V21.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V20.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V19.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V18.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V17.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V16.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V15.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V13.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V12.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V11.1
 • Hộp công cụ chữa cháy V11.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V10.2
 • Hộp công cụ chữa cháy V10.1
 • Hộp công cụ chữa cháy V10.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V9.2
 • Hộp công cụ chữa cháy V9.1
 • Hộp công cụ chữa cháy V9.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V8.2
 • Hộp công cụ chữa cháy V8.1
 • Hộp công cụ chữa cháy V7.2.1
 • Hộp công cụ chữa cháy V7.1
 • Hộp công cụ chữa cháy V7.0
 • Hộp công cụ chữa cháy V6.56
 • Hộp công cụ chữa cháy V6.55
 • Hộp công cụ chữa cháy V6.54